De flesta av oss använder hundratals plastprodukter varje dag – på jobbet, på restaurangen och till och med i våra egna badrum. Plast är så vanligt att vi inte inser hur beroende vi är av den.

Ingen vet hur mycket icke-återvunnen plast som för närvarande flyter omkring i jordens hav, men så mycket som 14 miljoner ton plast når haven varje år.

Det kommer inte att vara lätt att vänja oss av med vårt plastberoende, men i slutändan är planeten – och dess invånare – värda det. Så vad väljer du: planeten eller plasten?

 

Fotograf: Justin Hofman

 

Planet or Plastic - Nytt skolprogram från årskurs 4 - gymnasiet

Hur mår våra hav? Vad kan vi göra åt nedskräpningen i havet? Vad kan du som individ göra?

Om programmet: Denna lektion syftar till att eleverna ska lära sig mer om hållbar handel, föroreningar i havet och hur man som enskild individ kan påverka situationen. Målet är att få eleverna att känna att de kan påverka situationen genom sina egna val och genom att bryta invanda tankemönster.

Dialogbaserat program med möjlighet till fördjupningar.

Tekniker: Muntlig framställning och grupparbeten

Tid: ca: 60 – 90 min

 

Koppling till Läroplanen LGR22

Övergipande mål och riktlinjer grundskolan 5.9 Biologi

 ”Därigenom ska eleverna utveckla sin förmåga att kommunicera samt hantera praktiska och etiska valsituationer i frågor som rör miljö och hälsa.”

Biologi, Natur och miljö

Åk 4–6: ”Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.”

Åk 7–9: ”Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.”