Ett pedagogiskt material om migration och samhällsstrukturer vid 1900-talets början.

Över 1,5 miljoner svenskar utvandrade från Sverige mellan åren 1850 – 1930. Flertalet av dem reste med fartyg över till Nordamerika där de hoppades på att få ett bättre liv.

Med hjälp av reseberättelser från några av de människor som var ombord på Titanic vill vi ge eleverna möjlighet att få en inblick i dåtidens samhälle där även resenärens räddning styrdes av samhällstillhörighet.

Nedan finns material som du kan ladda ner och använda i skolan. Materialet är utformat för årskurs 7 och uppåt men kan säkert användas även för yndre årskurser med lite stöd. Materialet är hämtat från berättelser samlat i Claes-Göran Wetterholms böcker om Titanic.

Lärarhandledning och arbetsmaterial:

Emigranttrafiken och Titanic, Lärarhandledning

Handledningen ger förslag på hur du kan arbeta med din klass kring migration och samhällsstrukturer vid 1900-talets början.

För årskurs 7 och uppåt.

 

Ladda ner (pdf)

Emigranttrafiken och Titanic - Faktatext

Faktatext för dig som vill fördjupa dig om Titanic och olyckan.

Medelsvår. För årskurs 7 och uppåt.

 

Ladda ner (pdf)

Emigranttrafiken och Titanic - Grupparbete

Åtta grupparbeten samlade om personer som reste med RMS Titanic samt om emigranttrafiken från Sverige till USA.

Medelsvår. För årskurs 7 och uppåt.

Ladda ner (pdf)