Ett pedagogiskt material om migration och samhällsstrukturer vid 1900-talets början.

Över 1,5 miljoner svenskar utvandrade från Sverige mellan åren 1850 – 1930. Flertalet av dem reste med fartyg över till Nordamerika där de hoppades på att få ett bättre liv.

Med hjälp av reseberättelser från några av de människor som var ombord på Titanic vill vi ge eleverna möjlighet att få en inblick i dåtidens samhälle där även resenärens räddning styrdes av samhällstillhörighet.

Nedan finns material som du kan ladda ner och använda i skolan. Materialet är utformat för Åk. 7 och uppåt men kan säkert användas även för yndre årskurser med lite stöd. Materialet är hämtat från berättelser samlat i Claes-Göran Wetterholms böcker om Titanic.

Lärarhandledning & arbetsmaterial:

Lärarhandledning: Emigranttrafiken & Titanic

Över 1,5 miljoner svenskar utvandrade från Sverige mellan åren 1850–1930. Många av dem utvandrade till Nordamerika i hopp om att få ett bättre liv där. Handledningen ger förslag på hur du kan arbeta med din klass kring migration och samhällsstrukturer vid 1900-talets början. För åk 7 och uppåt.

Ladda ner (pdf)

Emmigranttrafiken & Titanic - Faktatext

En kort faktatext för dig som vill arbeta vidare med Titanic och olyckan i din klass eller har elever som vill fördjupa sig i ämnet.

Ladda ner (pdf)

Emmigranttrafiken & Titanic - Grupparbete

8 grupparbeten samlade om personer som reste med Titanic samt om emigranttrafiken från Sverige till USA.

Ladda ner (pdf)