Att bevara och bruka äldre fartyg är en komplex och kostsam uppgift. Sjöhistoriska museet fördelar ett ekonomiskt bidrag till reparationer av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Ett normalår fördelas en miljon kronor. Bidraget fördelas till fartyg av olika typ och med olika framdrivning.

Stödet ska stimulera till insatser som gör att fartygen bevaras med en kulturhistorisk inriktning. Bidraget utgör normalt bara en mindre del av den totala kostnaden.

Bidrag kan sökas av ägare till kulturhistoriskt värdefulla fartyg.  Ansökningsperioden är 1 december - 31 januari.

 

Information om fartygsstöd

Här kan du läsa mer om fartygsstöd och om ansökningsförfarandet.

Informationsmaterial (pdf)

Ansök om fartygsstöd

Här hittar du blanketten för ansökan om fartygsstöd.

Ansökningsblankett (pdf)

Fördelning av bidrag

Redovisning och rekvisition

Blankett för redovising och rekvisition av Fartygsstöd.

Redovisningsblankett (docx)