Vi k-märker intressanta och historiskt värdefulla fartyg. På så sätt vill vi verka för att de uppmärksammas, bevaras och brukas. Förhoppningen är att k-märkningen ska ge uppmuntran och stöd till ägarna som arbetar med att förvalta vårt historiska arv.

Ägaren ansöker om att få sitt fartyg k-märkt. Utmärkelsen k-märkt kan sökas för fartyg som gått i yrkesmässig trafik under svensk flagg och som främjar kunskapen om sjöfartshistorien i svenska farvatten.

Ansökningar behandlas två gånger om året och ska inlämnas senast 1 mars eller 1 oktober.

Foto: Segelfartyget Deodar 2006. Fotograf Karolina Kristensson, Sjöhistoriska museet/SMTM

Mer om k-märkning av fartyg

Här finns information om vilka fartyg som kan bli k-märkta och om hur ett ansökningsförfarande går till.

Informationsmaterial (pdf)

Ansökan för k-märkta fartyg

Vill du ansöka om k-märkning av fartyg? Här finns ansökningsblanketten, som även gäller för ansökan om t-klassning av fartyg.

Ansökningsblankett (pdf)

Utvärdering av k-märkning

År 2014 utvärderades Sjöhistoriska k-märkningen av fartyg. Här kan du ta del av rapporten.  

Ladda ner rapporten (pdf)

Frågor?

Har du frågor om k-märkning av fartyg kan du skicka ett mejl till intendent Karolina Matts.

Mejla din fråga