Sjöhistoriskas samling av navigationsinstrument speglar en lång utveckling inom området. Från lodet som tidigt navigationshjälpmedel till dagens elektroniska GPS-instrument. Ett av våra äldsta föremål är ett arabiskt astrolabium från 1329.

Urval av navigationsinstrument i vår samling: