Samlarna - Sjöhistoriskas blogg

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

Hans Orstadius

Jag har i många år arbetat i Sjöhistoriska museets bibliotek. Jag gillar
att vara nära kust och hav, har seglat Skärgårdskryssare 22:a i yngre dar. Mitt
intresse för fartyg och sjöfart har bara vuxit genom åren i biblioteket. Här
finns mängder av litteratur att djupdyka i. Välkomna hit.