Samlarna - Sjöhistoriskas blogg

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

En karta från 1600-talet över Östersjön

 

29-juli-2016_6-1200-px.jpgI arkivet på Sjöhistoriska museet finns en 1600-talskarta över Östersjön i original. Kartan är från en berömd sjöatlas ”Dell´Arcano del Mare” som publicerades i Florens år 1646 och som anses vara den första bok med sjökartor som täcker hela världen. Dessutom den första med Mercators projektion. Atlasen bestod ursprungligen av 130 kartor och den lär också innehålla skrivna partier om navigation, skeppsbyggeri och astronomi. Vi har enbart denna karta från atlasen. Upphovsmannen till den maritima encyklopedin hette Robert Dudley (1574-1649) och han har bland annat kallats för ingenjör och matematiker. Han gjorde kartorna själv och kopierade inte vilket var vanligt bland andra kartografer. Han anses ha en helt egen stil. Överförandet av de ritade kartorna till de kopparplåtar som behövdes för att kunna trycka sjöatlasen, gjordes av gravören Antonio Francesco Lucini som uppgivit att det arbetet tog honom tolv år att utföra.  Verket har blivit mycket beundrat och studerat genom århundradena.

Robert Dudley arbetade med många olika maritima projekt i Toscana i Italien. Bland annat skeppskonstruktioner och hamnanläggningar. Dudley levde ett äventyrligt liv. I korthet föddes han i England som illegitim son till 1st Earl of Leicester, en av drottning Elisabets favoriter. Fadern tog hand om sin son som växte upp i hans hus. Han fick ärva ett gods och seglade 1594 till Västindien som erövrare, kapare och upptäckare. Robert Dudley förde därefter en mycket uppmärksammad process för att betraktas som legitim son till fadern. Men han förlorade processen och på grund av det lämnade han England för att aldrig återvända. Han lämnade efter sig hustru och barn men tog med sig sin kusin och blivande hustru. De fick så småningom många barn och levde i ett palats i Florens.  Dudley arbetade för huset Medici som en slags sjömilitär rådgivare.