Samlarna - Sjöhistoriskas blogg

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

En skiss och en sköld

Det är ju inte alltid att alla konstnärliga skisser sen blir något mer än just en skiss. Kanske är de bara underlag för något större eller så sitter konstnären och övar på olika motiv.

I Sjöhistoriska museets arkiv finns fyra skisser till så kallade stävsköldar för skeppsbåtar. Alla fyra är utförda av Jacob Hägg (1839–1931) och är avsedda för de svenska monitorerna, eller som de formellt kallades ”2:a klass pansarbåtar”.

Efter amerikansk förebild byggdes fyra systrar. Den första fick sitt namn efter konstruktören, H M Pansarbåt John Ericsson, men de övriga gavs de fornnordiska namnen Tirfing, Thordön och Loke. De sjösattes åren 1865–1869: en period som inom konst och arkitektur präglades av den så kallade nationalromantiken.

Exakt när Hägg gjorde dessa skisser vet vi inte, men det är troligt att de tillkom inför fartygens sjösättning. John Ericsson, svenskättlingen och upphovsmannen till fartygstypen, skänkte både ritningsunderlag och kanoner för att hans gamla hemland skulle bygga en monitor. Och när den sjösattes den 17 mars 1865 vid Motala Varv i Norrköping fick den bära hans namn. I skissen till emblemet ser man bokstäverna JE omgivna av ett kugghjul och en dekorativ slinga.

Skiss till stävornament, OB798.

Skiss till båtsköld för John Ericsson (OB798). Sjöhistoriska museets arkiv.

 

För de tre systerfartygen fick emblemen ett utförande som skulle förstärka deras fornnordiska namn. Tirfing var i den nordiska mytologin ett magiskt svärd, smidt av dvärgarna Durin och Dvalin och bars av kungen Svarflami. I Jacob Häggs skiss är både svärdet Tirfing och bokstaven T invirade i en ornamentslinga som väl kan sägas vara en orm eller drake.

 

Skiss till stävornament, OB804

Skiss till båtsköld för Tirfing (OB804). Sjöhistoriska museets arkiv.

 

Monitorerna var den nya tidens örlogsfartyg. Pansarplåt, ångmaskin, propeller och vridbara kanontorn. Här fanns inte längre plats för vackra galjonsfigurer eller utsökta dekorationer. Troligen inskränkte sig deras dekor till just stävsköldar på skeppsbåtarna. Ett praktiskt och konstnärligt sätt att visa vilket fartyg en speciell båt tillhörde.

Stävornament. Foto: Marinmuseum

Båtsköld till Tirfing (MM 506,14). Foto: Marinmuseum

 

Vi vet att både Tirfing och Thordön fick båtsköldar utifrån Jacob Häggs skiss. De gjutna och färglagda sköldarna finns bevarade på Marinmuseum. Vi vet inte säkert om den till Loke kom till utförande, men det är väl högst troligt.

 

Skiss till stävornament, OB805

Skiss till båtsköld för Tordön (OB805). Sjöhistoriska museets arkiv.

Skiss till stävornament, OB799

Skiss till båtsköld för Loke (OB799). Sjöhistoriska museets arkiv.

 

John Ericsson är dock lite av ett mysterium. Ingen gjuten sköld liknande Häggs skiss finns bevarad. Men på Marinmuseum finns två båtsköldar som anges komma från John Ericsson (och flottan har bara haft ett fartyg med det namnet så det kan inte förväxlas med något annat…)

 

Båtsköldar från John Ericsson. Foto: Marinmuseum

Båtsköldar från John Ericsson. Foto: Marinmuseum

 

Det ena en gjuten sköld i tenn med bokstäverna I (?) och E och det andra ett mer gracilt utfört monogram med bokstäverna J och E i brons. Vi får väl se om framtida forskning kan utröna hur det förhåller sig.

1981 sjösattes patrullbåten Tirfing. Bland hennes 16 systerfartyg kunde man återfinna några fornnordiska namn, däribland än en gång Tordön. Nu fick Tirfing ett nytt heraldiskt vapen, en vapensköld under kunglig krona. Jag vet inte varföre det blev tre svärd denna gång, Tirfing var ju bara ett…

HMS Tirfing sjösattes vid Bergens Mekaniske Verkstad i Norge, byggdes om 1994 och såldes 2008. Jag är osäker på var fartyget finns idag.

 

Patrullbåten Tirfing.

T v: patrullbåten Tirfing sjösätts vid Karlskronavarvet efter ombyggnaden 1996. T h: Tirfings fartygssköld. Foto: Marinmuseum.