Samlarna - Sjöhistoriskas blogg

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

Döden i minfälten

6 juli AGENTINA-80-dpi-2.jpg

Modellen av M/S Argentina i skala 1:50 sedd från babords sida (S 3611) 

Rederi AB Nordstjernans lastmotorfartyg m/s Argentina sjösattes den 8 januari 1935 vid Götaverken i Göteborg. Hon var den första i en hel serie lastfartyg, alla på ca 7 000 dwt. Argentina gick på provtur och levererades till rederiet, den 21 mars 1935. Inför att Sjöhistoriska museet skulle öppna ville rederiet att där skulle finnas modeller av deras stoltheter. Alltså byggdes modeller av fartygen Argentina, Prinsessan Ingeborg och rederiets första dieselmotorfartyg, m/s Suecia. Alla dessa fanns utställda när museet öppnade i maj 1938. Både Argentina och Suecia finns fortfarande utställda idag.

När andra världskriget bröt ut i september 1939 påverkade det omedelbart den svenska handelsflottan. Redan den 24 september prejades lastfartyget Gertrud Bratt av en tysk ubåt, besättningen gick i livbåtarna och fartyget sänktes. Och i oktober samma år skedde samma sak med ångaren Vistala från Göteborg. Där omkom dock åtta man ur besättningen när en av de båda livbåtarna försvann någon dag senare. För handelsflottan blev andra världskriget en prövning med 270 sänkta fartyg och 1 370 omkomna sjömän. Trots krigsslutet 1945 fanns sedan minfaran kvar och de närmaste åren efteråt sänktes eller skadades ytterligare 20 fartyg och 95 sjömän omkom.

6 juli AGENTINA-800-dpi.jpg

Modellen av M/S Argentina i skala 1:50 sedd från styrbords sida som visas öppen med maskin- och manskapsutrymmen liksom stuvad last. Modellen finns att beskåda i museet, mitt emot Drottning Victorias röksalong innan cafét (S 3611) 

Argentina hade gått i trafik mellan Sverige och Sydamerika och under kriget  bestämdes det att hon skulle fortsätta denna trafik. Fartygen som sattes in i denna så kallade lejdtrafik märktes upp på sidorna med stora band i blågult samt fartygets namn och texten SVERIGE med stora vita bokstäver. I slutet av juni 1942 avgick Argentina från Santos i Sydamerika till Göteborg tillsammans med m/s Uddeholm från Svenska Amerika Mexico Linjen. I juli hade man kommit upp närmare norska kusten och gick i leder utifrån de minfält man kände till. Men nya minfält hade lagts ut och den 6 juli, strax söder om norska kusten gick Uddeholm på en mina och började sjunka. Argentina, som gick en bit akterut, slog omedelbart stopp i maskin och sjösatte livbåtarna för att hjälpa till men strax därefter exploderade en eller flera minor under Argentina som sjönk på 4 minuter. 2 besättningsmän, en passagerare och den sk kontrollofficeren ombord omkom. Alla på Uddeholm klarade sig och de överlevande från fartygen kom så småningom i land i Norge.

Kontrollofficeren var kommendörkapten Gotthard Georg Gustaf (Hardy) Wachtmeister af Johannishus född 1882. När hans kropp något senare flöt iland på norska kusten ordnade den tyska marinen en värdig begravningsceremoni där höga officerare från tyska marinen, flygvapnet och armén deltog. Hederskompanier placerades utanför kyrkan liksom en musikkår. Till begravningen sändes kransar från olika tyska representanter, Kristiansands kommun, Vest-Agder fylke, Sveriges konsul och inte minst från den tyske rikskommissarien i Norge, Josef Terboven. Efter begravningen kremerades kroppen och askan fördes sen under eskort till Sverige och gården Skärfva där familjen bodde och jordfästningen kunde ske. Som ett minne av begravningen sände de tyska myndigheterna över fotografier från ceremonin och de avklippta kransbanden till Hardys familj där de ännu bevaras.

Argentina hade Götaverkens varvsnummer 485. Redan den 28 augusti 1942 sjösattes varvsnummer 577 som i stort sett var ett identiskt fartyg. Hon fick då ärva namnet Argentina och blev betydligt mer långlivad och skrotades först 1979.