Samlarna - Sjöhistoriskas blogg

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

Utställningar vi minns och inte minns

Hur såg invigningsutställningen ut när museet öppnade 1938? Vilka ämnen har man tyckt vara viktigt att ta upp genom museets utställningshistoria? När började man med interaktiv utställningsteknik? Det är frågor som kommer att få svar framöver. Ett nytt projekt har starta här på Sjöhistoriska museet. Vi ska gå igenom och tillgängliggöra museets tidigare utställningar genom den utställningsdokumentation som finns sparad i arkivet. Fotografier kommer att skannas, bli sökbara och läggas ut på Digitalmuseum.se. Bloggar och kortare artiklar kommer att skrivas. Tyngdpunkten kommer att ligga på den äldre utställningsdokumentationen innan digitaliseringen. Materialet presenteras löpande men redan nu i sommar har vi digitaliserat över 450 stycken fotografier som du kan hitta i på Digitaltmuseum.se. Sök gärna direkt ifrån Sjöhistoriska museets sida och skriv t.ex. utställning i sökrutan. Välj gärna period i tidslinjen t.ex. 1900-tal och upplev en liten del av utställningskulturen i museets tidigaste skede.

22-juni-Fo113046A.jpg

Två pojkar på väg upp till sjöfartsavdelningen. Foto: Svenskt Fotoreportage, Kvällsposten 1957 (Fo113046A)

Trevlig museisommar!

 

Länkar:

Sjöhistoriska museets utställningsbilder på digitaltmuseum.se 

(extern webbplats)