Samlarna - Sjöhistoriskas blogg

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

En oförklarlig katastrof

29-sept-1-Hårsfjärden.jpg

Jagarolyckan på Hårsfjärden 17 september 1941. Fotograf: okänd (Fo24493A,C)

I Sjöhistoriska museets fotoarkiv finns ett antal dramatiska fotografier. De visar fartyg insvepta i svart rök, brinnande olja på vattnet och på något av dem kan man skymta ett fartyg. Vem som tagit bilderna vet vi inte men personen måste ha varit både chockad och kanske rädd men hade ändå sinnesnärvaron att dokumentera denna skakande och historiska händelse.

 

29-sept-2-Hårsfjärden-Fo196561.jpg

Jagarna från höger Klas Uggla, Karlskrona, Göteborg, Malmö, Stockholm coh Klas Horn i kustflottan. Fotograf: okänd, Kfl (Fo Fo196561)

I september 1941, på andra världskrigets tredje år var svenska flottan fullt rustad och i full beredskap. Alla fartyg som fanns tillgängliga var igångsatta kusten runt. På Horsfjärden (ibland även stavat Hårsfjärden) låg flera fartyg för ankar. Pansarskeppen Sverige, Drottning Victoria och den äldre pansarbåten Tapperheten låg för ankar. Vid ön Märsgarn låg jagarna Klas Uggla, Klas Horn och Göteborg i bredd med Klas Uggla innerst. Ytterligare en jagare, Stockholm, var på väg in och skulle strax förtöja utanpå Göteborg, sitt systerfartyg. Ombord på fartygen pågick underhållsarbeten, utrustning och på akterdäcket på Göteborg hade man utbildning vid torpedtuberna. Göteborgsklassens fartyg hade 6 torpedtuber monterade 3 och 3 och nu var man vid de aktra. En kraftig explosion inträffade på Göteborg där större delen av akterskeppet slets i bitar. Snart skedde även en liknande explosion på Klas Horn som låg intill. Båda fartygen sjönk inom 15 minuter och vattnet fylldes av brinnande olja. Man försökte få bort Klas Uggla som låg innerst men klarade inte det i det inferno som utbröt utan fartyget fattade eld och sjönk efter en timme. Vid olyckan omkom 33 man och det var då den största katastrofen för flottan under kriget. Men bara två år senare skulle ubåten Ulven gå på en mina och förloras med 33 man.

Orsaken till olyckan är aldrig riktigt klarlagd. Att något exploderade invid torpedtuberna är klart men om det var handhavandefel eller sabotage vet man inte. Teorier har även funnits om att flygplan hade släppt bomber. En stor del av utredningen är ännu hemligstämplad.

29-sept-3-III66.jpg

Jagaren Göteborg 1936. Marinmuseum. Fotograf: okänd (11166)

Jagaren Göteborg var byggd 1936 på Götaverken i Göteborg. Efter olyckan bärgades hon, fick ett helt nytt akterskepp och kunde tas i tjänst igen 1943. Hon utrangerades 1958 och sänktes som skjutmål i Hanöbukten 1962, där ligger hon än.

29 sept-4-Hårfjärden Klas Horn.jpg

Jagaren Klas Horn. Vykort. fotograf: okänd. (Fo23834A,C)

Klas Horn var något äldre och byggd av Kockums i Malmö 1931. Även hon reparerades och var i tjänst igen i slutet av 1943. Liksom Göteborg utrangerades Klas Horn 1958.

29-okt-5-Hårfjärden-2.jpg

Vraket av jagaren Klas Horn hängande mellan pontonkranarna frigg och Oden. Klart för inbogsering till Stockholm den 22 november 1941. Fotograf: okänd/Marinstaben (Fo23834A,C)

Klas Uggla var systerfartyg till Klas Horn och även hon sjösatt 1931 men i Karlskrona. Både Klas Horn och Göteborg skadades visserligen svårt men sjönk rätt fort till skillnad mot Klas Uggla som låg mitt i eldhavet och blev helt utbränd. Man bärgade fartyget men insåg att det inte gick att reparera och skrotade henne året efteråt.

29-sept-6-Fo49665A.jpg

Minneshögtid över jagarolyckans offer i Hårsfjärden på årsdagen 17 september 1942. Fotograf: okänd/Nord. Fotogravyr (Fo 49655A)