Samlarna - Sjöhistoriskas blogg

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

Mannen som försvann – två gånger Del 1

Det finns i museets fotoarkiv två rätt kusliga fotografier som visar ett fartyg som brinner kraftigt. De är tagna av en okänd person och från ett okänt fartyg. De är svartvita, lite suddiga och korniga, precis som så många fotografier är, tagna under brinnande krig och just när något händer. Att någon hade sinnesnärvaro och tid att fota just då är ju förvånande.

2-nov-Mannen-som-försvann-1.jpg

Bild ur fotoarkivet (Fo 188212)

2-nov-Mannen-som-försvann-2.jpg

Bild ur fotoarkivet (Fo 188211)

Men vi vet att de är tagna den 9 april 1940. Den dagen var världens ögon mer riktade mot Norden än mot sjöfarten på Atlanten. Tidigt på morgonen gick tyska trupper in i både Danmark och Norge som sen ockuperades tills krigsslutet. Men Andra världskriget hade börjat redan i september 1939 och för sjömännen på svenska fartyg hjälpte det föga att Sverige förhöll sig neutralt.

Och just den 9 april 1940 befann sig tankmotorfartyget Sveaborg, från Stockholms Rederi AB Svea, på resa mellan Curacao till Göteborg. Ombord hade man 6 500 ton bensin, 4 500 ton diesel och 2 000 ton brännolja. Besättningen bestod av 31 personer under befäl av kapten Karl-Erik Thunberg som även hade med sig sin hustru och två barn.

När Sveaborg var något norr om Färöarna fick man via radio besked om anfallet mot Norge och Danmark och rederiet beordrade fartyget att snarast gå till Reykjavik på Island. Sveaborg la helt om kursen och satte full fart bort från Sverige. På eftermiddagen kände man en lätt stöt i fartyget och bemannade livbåtarna. Men när man inte kunde finna någon skada sattes det åter full fart framåt. Ytterligare ett par stötar kändes i fartyget utan att något hände. Men senare på kvällen träffades fartyget av en torped på babords sida ungefär där kommandobryggan låg. Sveaborg fattade eld och vatten och brinnande olja sköljde över bryggan. En kort stund senare träffades fartyget av ännu en torped som förstörde akterskeppet. Alla personer utom en besättningsman kunde gå i livbåtarna. Från livbåtarna kunde man se en ubåt i ytläge på ganska kort avstånd. Det norska fartyget Tosca befann sig i närheten, såg vad som hände och strax efter midnatt gick de fram emot Sveaborg för att hjälpa till. Då torpederades även Tosca och sjönk. På Sveaborg omkom en besättningsman och på Tosca 2. De överlevande räddades efter några timmar av engelska trålare och det brinnande vraket av Sveaborg sänktes av en av trålarna.

Vi vet nu efter kriget att Sveaborg och Tosca sänktes av den tyska ubåten U 37.

2-nov-Mannen-som-försvann-3.jpg


I museets modellsamling finns Sveaborg bevarad. En modell byggd av Sverres modellbyggeri och en gåva till museet av Rederi AB Nordstjernan. Det är en riktig praktmodell i skala 1:100 där vissa delar av däcksutrustningen är försilvrad. Skrovet till Sveaborg byggdes av varvet Blom & Voss i Tyskland men bogserades till Sverige där maskineri och överbyggnader kompletterades vid Götaverken. Fartyget var klart och levererades till Rederi AB Svea i januari 1931. Troligen var det rederiet som beställde denna utsökta modell. Men hur den sen kom att hamna i Rederi AB Nordstjernans ägo vet vi inte. (SM 25513)

Lyckligtvis kom kapten Thunberg med familj hem till Sverige igen. Men han skulle snart ge sig av igen. Fortsättning följer...