Samlarna - Sjöhistoriskas blogg

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

Fotoarkivet önskar er alla ett Gott Digitalt Nyår!

Hösten i fotoarkivet har varit mycket aktiv. Vi arbetar bland annat med ett omfattande bevarandeprojekt som innebär att tillståndsbedöma och packa om alla våra negativ, ca 100,000 stycken. De kommer i framtiden att få en bättre bevarandemiljö vilket bidrar till en högre livslängd för negativen. Det är i negativet vi hittar den första källan till information för ett specifikt fotografi och det är där vi kan hämta fakta och kunskap. 

Ett annat omfattande arbete som pågått under året är tillgängliggörandet av äldre utställningsdokumentation. Sjöhistoriska museets nuvarande byggnad invigdes 1938 men innan dess hade Sjöfartsmuseet, som det hette då, haft utställningar på Skeppsbron 46 i Gamla Stan och Statens Sjökrigshistoriska samlingar sina utställningar på Strandvägen 58.

Arbetet med att tillgängliggöra äldre utställningsdokumentation innebär att gå igenom dokumentationen från museets tidiga historia fram till cirka år 2000, skanna fotografier av utställningarna som sedan registreras i vår databas Primus, vilken länkar till det publika Digitalt Museum på webben. Där blir materialet tillgänglig för oss alla på digitaltmuseum.se

Som en lite julhälsning släpper vi 588 nyskannade fotografier från äldre utställningar på Digitalt Museum. Gå in på nätet och sök på en utställning du kanske besökte som barn till exempel Framtidens nöjesbåt eller sök Strandvägen 58 och upptäck utställningen från 1930-talet på nytt.

Med detta vill vi önska er ett riktigt Gott Nytt År!

28-dec-Fo267311AB.jpg

Fo267311AB Utställningen Från predikstol till vindstrut. Överblick av utställningsinteriör om båthantverkare i Troféhallen där även en julgran lyser. Året är 1977.

Text: Anna Sofia Tarukoski, Fotoarkivassistent

Länkar:

Sjöhistoriska museets utställningsbilder på digitaltmuseum.se (extern webbplats)