Samlarna - Sjöhistoriskas blogg

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

Modellbyggeri i fokus

25-jan-1-Fo81040AB.jpg

Installation av lastfartygsmodell i det nya Sjöhistoriska museet 1937. Fotograf okänd (Fo81040AB).

Fartygsmodellerna är kanske den kategori av föremål som vi har flest utav i samlingarna. Vi har över tusen stycken modeller och ett flertal av dessa är eller har varit utställda både i den fasta utställningen och med variation vid tillfälliga utställningar. Att vårda dessa modeller är en viktig del av det löpande arbetet som vår kollega Stefan Bruhn kan allt om. Museet har även nytillverkning av modeller. Just nu bygger Stefan Bruhn en Tiedemannkryssare efter arkivets ritningar från 1954.

Ett av de större arbetena för modellbyggarna på 1980-talen var byggandet av modellen av VASA som idag står på Vasamuseet. Ett gediget arbete för museets modellbyggare Göran Forss, Lennart Forsling, Stefan Bruhn och Lars Eriksson. Arbetet tog cirka 12000 timmar. Modellen byggdes för att illustrera hur Vasa såg ut som nybyggd 1628 under sin jungfrufärd med segel satta. Man kan till och med se hur hon kränger lite åt den sida åt vilken hon senare förliste.

"En utmaning med bygget var att det inte fanns några ritningar, bara några uppmätningar att gå efter. Vi fick komplettera med egna uppmätningar med hjälp av tumstock ombord på skeppet för att kunna få en uppfattning om hur vi skulle bygga modellen. Laskar, bultar, tränaglar med mera är riktigt utplacerade på modellen. Den störst utmaningen var nog ändå riggen med allt tågvirke som skulle slås och segel som skulle sys. Den stora skala på 1:10 gör att modellen är över sju meter lång." berättar museets modellbyggare Stefan Bruhn.

25-jan-2-Fo259849.jpg

Vasa-modellen 1986. Foto: Gunnel Ilonen, SSHM (Fo259849)

25-jan-3-Fo47082AB.jpg
Modellbyggare Anders Rydberg 1974. Fotograf okänd (Fo47082AB).

Ibland har museet bjudit in modellbyggare att ställa ut sina modeller. En av dessa var Anders Rydberg och det var vid en påsklovsutställning 1974. På fotot ses han montera sina lite mindre modeller av svenska handelsfartyg i skala 1/1250 i utställningen Svenska handelsflottan i Rederisalen. Modellerna är utplacerade på en modell av en storhamn med olika specialhamndelar så som oljehamn, kolkaj, färjehamn m.m. Anders Rydberg byggde sina modeller snabbt, minst en i veckan. Under 15 år blev det 150 stycken modeller.

Men man kanske inte alltid måste hålla sig till korrekt skalenlig proportion? I utställningen ”Så ser vi ser på båtar” 1978 visade museet lite annorlunda ur fantasin skulpterade fartygsmodeller av konstnären Bengt Lundin. Hans modeller är gjorda av trä med skrov formade som bollar och detaljerna har överdrivits på ett lekfullt sätt.

25-jan-4-Fo267351AB.jpg

Samtidigt ställdes Tore Palms konst, oljemålningar och akvareller, ut och här på bilden ser vi de två konstnärerna tillsammans med museichefen Per Lundström. Fotograf okänd (Fo267351AB).

 

25-jan-5-FO267357AB.jpg
Fotograf okänd (Fo267357AB)

25-jan-6-Fo267370AB.jpg
Fotograf okänd (Fo267370AB)

 

25-jan-7-barn.jpg

En ny generation modellbyggare? Foto: Johan Jonsson, SSHM (Fo273586AB).

Den 4-5 februari är det återigen modellbyggarhelg på museet. Kom förbi och träffa modellbyggare eller ta del av guidade visningar med fokus på fartygsmodeller i utställningarna.