Samlarna - Sjöhistoriskas blogg

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

En hänförande tavla

När jag första gången besökte Sjöhistoriska museet var jag i sena tonåren. Långsamt vandrade jag genom salarna, läste varenda text och synade varje föremål. Det fanns så mycket att titta på! Starkast intryck gjorde ändå den fantastiska oljemålningen ”I lägervall” målad av Jacob Hägg 1890.

22 mars I-Lägervall-O-11648.jpg

(O 11648)

Målningen är stor och pampig med bred guldram. Motivet är ett linjeskepp i full storm. Skeppet ligger farligt nära klipporna och vinden kommer rakt på. Man har kastat ankar och strukit stänger och rår för att minska vindfånget, bragt skeppet i lägervall. Scenen är oerhört dramatisk. Besättningen kämpar högt uppe i riggen med att sänka rår och bärga segel. I ett av gallerierna akterut syns en man som lodar djupet. Kommer skeppet för nära klipporna är det slut. Två ankare ligger ute men håller kabeln och har de fäste? Sjön är våldsam och obarmhärtig när den lyfter skeppet och sliter i tågvirket.
På avstånd skymtar andra fartyg som förtvivlat blir vittnen till vad som sker men i det här läget finns inget de kan göra för att hjälpa. Stormen är för kraftig, rädde sig den som kan!

Det är inte svårt att föreställa sig paniken ombord på skeppet. Att bli påblåst är dramatiskt även i en liten båt. När ankaret kanar över klippbottnen och en förrädisk sten lurar i lä, tamparna spänns hårt och båten blir tung att hålla.

Målningen skänktes till museet 1942 men var fram till 1958 deponerad på annan plats. Det avbildade fartyget bör vara från Gustaf III:s tid. Hägg har troligtvis använt en av Sjöhistoriskas modeller (Ö16) som förlaga till målningen.

Jacob Hägg var född 1839 på Gotland och dog 1931 i Stockholm. Till yrket var han sjöofficer och deltog i flera långresor, bland annat ombord på fregatten Vanadis. Under sin långa bana var han chef för Kungliga sjökrigsskolan, varvschef för Stockholms örlogsstation och amiral och stationsföreståndare i Karlskrona. Vid pensionen 1904 var Hägg konteramiral.

Under 20 år (1907-1927) var Jacob Hägg föreståndare för de sjökrigshistoriska samlingarna som i sin tur var den ena halvan av de två samlingar som tillsammans blev Sjöhistoriska museet 1938. Hägg började sin konstnärliga bana vid sidan av officersyrket redan som ung. På Sjöhistoriska museet finns ett stort antal marinmålningar signerade av Jacob Hägg. Han var en mästerlig konstnär, hans oljor och akvareller kan räknas i hundratal. För att inte tala om teckningar och laveringar vars antal vida överstiger tusentalet. Hägg lät också renovera och rekonstruera en hel del av de modeller som ursprungligen kommer från flottans modellkammare och som idag finns på Sjöhistoriska museet och i Marinmuseet.

Än idag kan jag bli stående i beundran inför tavlan.