Samlarna - Sjöhistoriskas blogg

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

Nyförvärvsutställningen 1965-1966

 

1-Fo2686AB.jpg

Intendenterna Jonas Berg och Göran Sundström funderar över en laggad bytta från vraket Trubbnos. På väggen hänger en sjökarta över en del av Östersjön av van Keulen (Fo2686AB)

Ett insamlingsärende idag är mycket genomtänkt. Insamlingsgruppen på museet diskuterar noggrant igenom ifall ett föremål eller en arkivalie bör tas in till samlingarna eller inte. Riktlinjerna är till exempel att föremålet ska förmedla en berättelse inom vårt ämnesområde, ha god proveniens och att vi ska ha möjlighet att på bästa sätt bevara föremålet för en lång tid framöver. Att bara på slentrian samla in föremål till museet vore olyckligt. Det skulle skapa ett vårdberg som vi skulle ha svårt att hinna med. Det är också en ekonomisk fråga, personal och magasin är kostsamt.

För 58 år sedan tänkte man annorlunda.

Under två år, 1965-66 samlade museet in ca 300 föremål och arkivalier. Denna satsning ledde till en utställning där ett axplock visades som man sa, ”av roliga och intressanta nummer”. Föremålen inkom genom testamente, gåva eller inköptes för medel som ställts till förfogande av Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm (idag Sjöhistoriskas Vänner). Allt ifrån handritade kartor, fartygsmodeller, konst, bruksföremål men även tyngre föremål så som båtar och ankare hade samlats in. Man ville ”ge svar på väsentliga frågor och fylla luckor i samlingarna”. Utställningen i sig skulle ”ge intryck av en maritim konst- och kuriosautställning – en blandning av smått och gott – fult och vackert – vanligt och ovanligt”. Utställningskommissarie intendent Jonas Berg valde ut föremålen. Han var född in i museivärlden då hans föräldrar var Skansenchefen professor Gösta Berg och Gunne Hazelius Berg.

Torsdagen den 9 februari 1967 var det vernissage kl. 16-18 och utställningen varade till den 12 oktober. Eftersom Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum hade bidragit med en ansenlig summa pengar för inköp föll det sig väl naturligt att invigningstalare blev ordföranden i föreningen, skeppsredare Emanuel Högberg. Medlemmar i föreningen fick ett årskort till Sjöhistoriska och Vasa samt Sjöhistoriskas årsbok som utkom vartannat år. Allt för en summa av 10 kr, idag motsvarar det 108 kr. Ett förmånligt pris kan man tycka.

Vad fick man då se på utställningen?

Ett av de större föremålen som visades var segelkanoten Martin, byggd 1929 av Olssons varv på Tynningö strax utanför Vaxholm. Konstruktören och förste ägare var Folke Martinsson, därav namnet Martin. Senaren ägare var Gösta Lundblad och Karl Tenblad. Kanoten var placerad mitt i utställningslokalen som var rund med montrar placerade längs väggarna.

2-Nyförvärvsblogg Fo260220.jpg

Överblicksbild av utställningen med segelkanoten Martin i fokus (Fo2490)

3-Nyförvärvsblogg-Skiss.jpg

(Foto): Skiss över utställningsdispositionen

 

4-Nyförvärvsblogg-Fo2414AB.jpg

Monter med fartygsmodeller byggda och skänkta av Claes Flemming (Fo2114AB)

 

5-Fo2419AB.jpg

Dåvarande kungen Gustav VI Adolf skänkte en rottingstol från Oskar II:s lustjakt Drott (Fo2419AB)

Ingen utställning utan föremålsmontrar. Montern på fotografiet nedan visade flera föremål. På väggen hängde en handritad karta av Jonas Hahn (1703-1759). Han var kapten vid flottans amiralitet och gav 1748 ut en seglingsbeskrivning med den egendomliga titeln ”Johan Månssons uplifwande aska” och han kan betraktas som vårt lands ledande sjökartograf vid 1700-talets mitt. Bredvid den en livbojstavla; en liten tavla målad på mjölkglas med rund träram som vid seklets början var mycket populära. De avbilade en ångare, men var sällan av någon större konstnärlig kvalitet. Annat i montern var skeppshundar. En bägare, en så kallad ”Sailors gift”. En skål med bilder föreställande sjömannens hemkomst, tre sjömän på stranden, tre sjömän i båt samt svensk fregatt med tretungad flagg sedd mot babords sida. En brännvinsplunta med gravyr ”Jag seglar hem till flekan min” och ett litet porträtt föreställande en sjökapten. Porträttet är märkt P. Asplund December 26 1850.

 

6-Fo2416AB.jpg

Monter med föremål (Fo2416AB)

En hel del konst samlades in. Flera skeppsportätt i både olja och akvarell. I trapphallen visades en stor oljemålning av Oskar Björk föreställande skeppsredare och civilingenjör Carl-Johan Albert Isaksson som hänger bredvid ”Bunkring i sundet” av Johan August Bång. Konst med lite mer komiskt inslag representerades av ett urval av en svit stentryck signerade R. C. (R. Callader) beskrivande situationen under en ångbåtsresa.

  7 .jpg  8.jpg

Konst i trapphallen (Fo2733A) och skämtteckningar (Fo2484A)

Sjökort, kartor och fotografier samlades in. Lite mer udda arkivalier var en större samling fartygsfrimärken från samlaren kapten Jan Edward Olow, Göteborg. Samlingen är sorterad efter ett historiskt-typologiskt system.

Det finns en lång lista på alla insamlade föremål. Jag nämner inte alla här men om du är intresserad av helheten är det bara att kontakta arkivet, eller varför inte göra ett besök?