Samlarna - Sjöhistoriskas blogg

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

Snart är alla Harry Beckers ritningar registrerade

 Passbåt av snabbaste typ: 2008:25:601:1

"Passbåt av snabbaste typ". Accessionsnummer 2008:25:601

 

I dagens blogg skriver Christer Sigrand som på frivillig basis arbetat med att ordna och registrera Harry Beckers ritningsamling.

 

De ritningar av Harry Becker som kommit till Sjöhistoriska museet via Museiföreningen Sveriges fritidsbåtar är snart färdigregistrerade, drygt 1300 ritningar. De (och en lång rad andra ritningar) är nu åtkomliga via Sjöhistoriska museets hemsida. Nu är det fritt fram att botanisera bland Beckers alla vackra och spännande konstruktioner. Så småningom kommer ritningarna även att skannas och kan då även ses på skärmen. Samlingen innehåller utöver Harry Beckers, också ritningar av andra konstruktörer, framför allt av sonen Jan Becker, men även av andra mer eller mindre namnkunniga konstruktörer.

För min del, som volontär, har arbetet pågått under ett par års tid, någon dag i veckan. Det har varit en spännande resa som jag har fått förmånen att göra och som jag gjort framför allt i eget intresse. Inte i första hand för att det har handlat om Harry Becker, som har gjort många fina konstruktioner, utan att få möjligheten att arbeta inom väggarna till ett så fantastisk ställe som Sjöhistoriska museet. Här finns allt, fantastiska samlingar och inte minst fantastiska människor, med mycket kunskap och engagemang.

Jag har alltid varit intresserad av historia med sjöanknytning i hela mitt liv. Det kommer nog från min farfar som var sjökapten och som ofta berättade historier från de sju haven. Nu efter min pensionering och flytt till Stockholm, har jag verkligen kunnat ta tag i mina intressen, bland annat genom att volontärsarbeta på museet.
Arbetet med Beckerritningarna innebar under första tiden en grovsortering av den stora bunt osorterade ritningar. Ambitionen var då att se vad ritningarna innehöll och att försöka para ihop de ritningar som hör till en viss konstruktion. Det visade sig i många fall svårt. Noteringarna på ritningarna gav oftast väldigt lite hjälp. Det finns säkert många ritningar som med lite klurande kan passas ihop med en viss konstruktion även om de inte är registrerade på det sättet i ritningsregistret.

Utnyttja möjligheten att söka bland fantastiska fartygskonstruktioner och hitta din favorit. Kontakta gärna Malin och Eva i arkivet för fördjupade kunskaper. De svarar mer än gärna på frågor om i stort sett vad som helst. Handlar det om Beckers konstruktioner kan jag möjligen vara till en viss hjälp. Jag visserligen arbetat en hel del med ritningssamlingen men den djupa kunskapen saknar jag. Men frågan är fri…
Christer Sigrand
0703-165870

2008:25:630 Gerd 12

5 meter yacht från 1942. Accessionsnummer 2008:25:630