Samlarna - Sjöhistoriskas blogg

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

Besök från Estland

I förra veckan hade vi besök av en grupp elever från en nystartad båtbyggarutbildning i Haapsalu i Estland.  20 arbetslösa personer får där utbildning i replikbygge och i renovering av allmogebåtar i samarbete med ett museum. I Estland har det mesta av kulturarvet vad gäller båtar försvunnit under krig och ockupation, och man försöker nu bygga upp kunskaper om hur det var.
Gruppen kom till Stockholm för att få kunskaper och kontakter. De besökte båtbyggarlinjen på Skeppsholmens folkhögskola, varvsverksamheten på Beckholmen, samt båtar som hör till Sjöhistoriska museet/Statens maritima museer. På torsdagseftermiddagen kom de till museet och Fredrik Blomqvist berättade om vårt arbete med kulturmärkning av båtar.

Jag visade dem arkivet med betoning på allmogebåtar (bruksbåtar). Jag visade ritningar och intervjuer med båtbyggare som Sjöhistoriska gjorde framförallt på 1950- och 1960-talen. Bland dessa finns några intervjuer med före detta båtbyggare och skeppare från Estland. Intervjuerna väckte stort intresse inom gruppen och jag har nu skickat dem till Jorma Friberg på museet i Haapsalu. Du kan ta del av dem nedan – passa på att få inblick i en annan inte så avlägsen tid men som känns som en helt annan värld.

"Galeasen Svan (byggd 1936 i Derhamn i Nuckö sn) vid Munkbron i Stockholm våren 1936. Båten till höger är också en estskuta, månntro galeasen Svea, som tillhörde Westerby's i Rickul. Foto Waldemar Brunberg (tillhör kusinen Woldemar Brunberg från Nybondas i Roslep, nu i Huddinge)."

Foto som inkommit i samband med intervjuerna, bildtexten är skriven 1967.