Samlarna - Sjöhistoriskas blogg

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

Vilken Vega?

Häromdagen ringde telefonen och jag fick en ganska vanlig fråga: "Har ni något om Vega i arkivet?"  Eftersom jag jobbat på museet ett tag så vet jag att man då måste börja med att ställa en motfråga; vilken Vega menar du? Det finns nämligen några att välja på. Den mest namnkunniga Vega är väl ångskonerten med vilken Nordenskiöld seglade runt Nordostpassagen. Om det inte är den Vega man söker så är det nästan alltid Per Brohälls fritidsbåt, byggd i många tusen exemplar och till vilken vi har över 500 ritningar i arkivet.
Vega vid slottet 1880

Ångskonerten Vega framför slottet vid återkomsten till Stockholm 1880.
Sjöhistoriskas arkiv SB 1644:1.

 

Men den här gången var det ingen av dessa Vegor utan en tredje,  Sveabolagets Vega som efter andra världskrigets utbrott hamnade utanför minspärrarna, befraktades av engelska staten och 1944 användes av Röda Korset till det farofyllda uppdraget att frakta proviant och andra förnödenheter till de engelska Kanalöarna.

Fartygsporträtt av Vega av Björn Landström, tryck i museets föremålssamling

Lastfartyget Vega med påmålade Röda korset beteckningar. Tryck efter tavla av Björn Landström. Sjöhistoriska museet, föremålsnummer 22912.

Kanalöarna hade varit under tysk ockupation sedan 1940 och befolkningen led svårt av brist på mat och medicin. Eter D-dagen 6 juni 1944 då tyskarna inte längre kunde frakta förnödenheter ut till öarna, svalt både befolkningen och de tyska soldaterna. Vega gjorde sammanlagt sex resor genom minspärrarna och vid sista resan hyllades besättningen som hjältar. Ännu idag minns man Vega på Kanalöarna. Bland annat kom det 1970 ett frimärke med Vega på. Och nu planerar man en utställning om Vega på öarna, det var därför jag kontaktades för mer information. I Sverige är Vega däremot nästan okänd, men verkligen ett öde värt att uppmärksamma. I Sjöfartstidningen publicerades 2004 en artikel där man intervjuvar en av de svenska besättningsmännen och berättar mer i detalj om händelsen.