Samlarna - Sjöhistoriskas blogg

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

Äldst i arkivet?

Ibland får jag frågan: "vad är det äldsta ni har i arkivet?". Det är inte helt lätt att svara på eftersom allt inte är daterat, men två planritningar från örlogsbasen i Karlskrona och en kanonritning tillhör det äldsta vi har och i Södra varvets samling finns kontraktshandlingar troligen från mitten av 1600-talet.

Men bland det äldsta och vackraste vi har är två teckningar med fartygsutsmyckningar gjorda 1694.
akterspegel ÖR 1033:32
Historien bakom teckningarna är att den franske konstnären Jean Berain 1693 fick en beställning av Tessin att göra utsmyckningar till ett svenskt örlogsskepp. Fartyget var egentligen planerat att heta KUNG CARL, men Berain ville ha ett fartygsnamn som bättre lämpade sig för allegoriska utsmyckningar och skeppet på ritningarna kom därför att kallas SEGERN.

Berain levererade ritningarna 1694 (de finns numera på Krigsarkivet) och svenska staten betalade en stor summa för dem. Miniatyrmålaren Etienne Compardel fick sedan uppdraget att utföra detaljerade skönt färglagda teckningar med Berains ritningar som utgångspunkt. Färgerna i blått och guld var anpassade till det svenska riksvapnet. På akterskeppet placerades Segergudinnan förande ett fyrspann. Det är Compardels teckningar som finns i Sjöhistoriskas samlingar. De är skänkta till museet av en privatperson, men hur den personen fått teckningarna i sin ägo vet vi inte.
Detalj av akterspegeln
Men blev det något fartyg byggt då? Nej, så småningom gjordes en modell av SEGERN med alla Berains ornament på och modellen fördes till Stockholm för kungens godkännande. När den kom dit var Karl XI för sjuk för att titta på den och i maj 1697 brann slottet Tre kronor ner. Antagligen förtärdes modellen av lågorna. Något skepp med namnet SEGERN byggdes aldrig och Berains utsmyckningar kom troligen aldrig att utföras (även om det faktiskt byggdes ett fartyg som hette KUNG CARL, men det hade helt annan utsmyckning). Det som finns kvar idag är Berains ritningar och Compardels teckningar. 

 Låringsornament ÖR 1033:31

(Uppgifterna om teckningarnas tillkomst har jag hämtat ur utställningskatalogen ”Solen och Nordstjärnan” från Nationalmuseum.)